Bir listenin kırk bir yıl hatırı var... listelerim.com (beta)


Hırsızlar 1


Birinci hırsızlar listem sadece "Mitolojik" hırsızları içeriyor...
Prometheus
Prometheus, (Yaygın okunuş biçimi: Promete),
Yunan mitolojisine göre ilk uygarlığın öncüsüdür.
Mitolojiye göre, Tanrılardan öc almak amacıyla balçıktan
yarattığı ilk erkek insana uygarlığı vermek için gökyüzünden ateşi çalan titandır.
Bu tasarımda insan, bir öc alma öğesidir. Nitekim Prometheus da öc anlamına gelen Yunanca tisis sözcük kökünden türetilen bir titan, bir dev ismidir.
Tantalus
Sipylos eteklerinde yaşamis guçlü bir kral. Pelops ile Niobe'nin babasi. Tanrılar onu kendilerine sofra arkadaşı yapmışlardı. Ama Tantalus "Nektar ve Ambrosia" (Ambrosia, Yunan mitolojisine göre kimi zaman Tanrıların yiyeceği, kimi zaman içeceği ve genel olarak "sonsuz hayat" veren balımsı bir madde olarak tasvir edilir.

Homeros'un anlatılarında nektar olarak tasvir edilir ve hoş kokulu olduğu söylenir.) çaldı. Üstüne üstlkk bir de gitti boşboğazlık etti, sofradakı konuşmaları yeryüzündeki insanlara anlatti. Tanrıları test edecem diye (herşeyi biliyolar mı bilmiyolar mı oğrenmek istemiş) Oğlu Pelops'u keserek tanrıların onune yemek olarak koymuş. Bunun uzerine ağır bir cezaya çarptırılmış. Ebedi aclik ve susuzluk cezasına.
Hermes
Hermes, (Yunanca ʽἙρμῆς ) Zeus ve Maia'nın oğludur.
Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır.
Tanrıların en hızlısıdır. Bir de büyülü değnek taşır. Üstün nitelikleri olan Hermes,
efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, beşiğinden çıkar, kaplumbağa kabuğundan yaptığı
bir liri çalıp ondan çıkan seslerle eğlenir. Bir gün kırlarda dolaşırken tanrı
Apollon'un koruması altındaki inekleri çalar. Apollon olayı öğrenince çok kızar; cezalandırılması
için Hermes'i kolundan tutup Zeus'a götürür. Ne var ki, Hermes'in lirinden çıkan sesler
Zeus'u da ve Apollon'u da büyüler. Zeus, cezalandırcağı yerde Hermes'e kanatlı bir başlıkla bir çift
ayakkabı vererek onu tanrıların habercisi yapar. Haberci Hermes ölülerin ruhlarını yeraltına götürür;
çobanlarla, yolunu şaşıran yolculara kılavuzluk eder. Yaşlı Kral Priamos'u,
Hektor'un ölüsünü almak için Aşil'in barınağına götüren de odur.
Autolycus
Autolycus (Yunanca Αὐτόλυκος), Yunan mitolojisinde, Chione ve Hermes'in oğludur. Aynı zamanda Antiklea'nın babası olup Odysseus'un dedesidir. Autolycus hırsızlığı ile tanınmıştı, Sisyphus'un sürülerinin yanı sıra torunu Odysseus'un Truva savaşında kullandığı başlığı da çalmıştır. Autolycus Argonotlar arasında da yer almıştır.


Yorumlar


JazzMan en son 9 sene önce güncelledi
, , , , olarak etiketledi